Notice: Undefined variable: defaultImagePath in /www-35/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 136

2013 novemberében egy olyan országos közfoglalkoztatási program indult el a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, mely újító módon használja ki a közfoglalkoztatás kereteit. A program a foglalkoztatás növelése mellett, a helyi közösségek és kultúra megerősítését, valamint az értékmegőrzést tűzte ki céljául. Az értékteremtő munkát végző kulturális közfoglalkoztatottak a program keretében megvalósuló képzéssel, valamint a munka során szerzett tapasztalatokkal, az elsődleges munkaerőpiacon hasznosítható tapasztalatokra tesznek szert, az általuk végzett közmunka pedig segíti őket a későbbi munkavállalás során.

A projekt által a közfoglalkoztatottak betekintést nyernek a közösségszervező- és közművelődési munkába, részt vesznek helyi rendezvények megszervezésében, civil szervezetek életében, a helyi kulturális és közösségi értékek feltérképezésében, közösségi koncepciók előkészítésében, közösségszervezésben és más tevékenységekben.

A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Horváth Zsolt is úgy gondolta, hogy a veszprémi civil szervezetek között zászlós hajónak kell lenniük a kulturális közfoglalkoztatás megvalósításában. A jelentkezők közül négy, 20 és 30 év közötti fiatalt választottak ki, akik a 2014. április 30.-ig tartó program keretében elősegíthetik az Alapítvány munkásságát. A szerencsés kiválasztottak már az első találkozón megismerkedhettek az elkövetkezendő időszakban végrehajtásra váró egyéni, személyre szabott és közös feladataikkal. Az Alapítvány elnöke, aki már évek óta szívén viseli a hungarikumok és helyi értékek feltárását, bevonta a fiatalokat egy olyan kialakuló szemlélet népszerűsítésébe, amelynek a lényege, hogy tudatosítsák a helyiekben, hogy minden településnek van értéke, s ezek számbavétele csak közös cselekvésként valósítható meg. Így a közfoglalkoztatottak, mondhatni a magyarság szempontjából egy hasznos tevékenységbe kapcsolódhatnak be, ezzel példát mutatva a társadalom többi tagjának. 

A négy mentorált kulturális értékmentő bemutatkozik:

Stumpf Rebeka Taliándörögd szülötte, aki már korábban is foglalkozott szabadidejében a Veszprém megyei értékek felkutatásával. Rebeka középiskolai tanulmányait Balatonalmádi neves Kéttannyelvű Gimnáziumában végezte. Már a diákévek alatt bekapcsolódott a lakóhelye környékén meghirdetett önkéntes kulturális programokba. A ma már országszerte ismert, évente zajló Művészetek - völgye rendezvényen is szívesen segédkezett a családja vendéglőjében. Rebeka mindig is büszke volt a csodálatos környezetben található szülőföldjére, és ennek köszönhetően 2013-ban azonnal jelentkezett a Pannon Ifjúsági Értékőr Mozgalom felhívására. A program keretében elsajátított információkból és pozitív tapasztalatokból kifolyólag továbbra is támogatni fogja az Értékőr Hálózat népszerűsítését. Rebeka szerint az élete folyamán, a későbbiekben is meghatározó lesz a lakókörnyezetéhez való kötődés. A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány keretei között így nem véletlen, hogy rá osztották az Értékőr program feldolgozását. Vidám, fiatalos lendülettel járul hozzá a kis csapat munkásságához.

 

Varsányi Bernadett egy kicsit kakukktojás az értékmentők között, mivel egyedül ő képviseli az urbánus gondolkodásmódot. Hiszen születése óta a városhoz köthető az élete, bár volt egy kis időszak, amikor átélhette milyen is lehet a vidéki élet, mégis a városban telepedett le. Bernadett Nagykanizsán született, majd több kitérő után Veszprém városában lelt otthonra. A költözések során újabb és újabb helyi sajátosságokkal ismerkedhetett meg. Bár geográfus végzettségéből kiindulva, korábban is foglalkozott Magyarország kultúrföldrajzával. A közép- és dél-európai utazásai során rájött, hogy a magyarság hagyományai egyedülállóak és meg kell őket őrizni a jövő generációi számára. Így nagyon örült a lehetőségnek, amikor megtudta, hogy a munkaadó civil szervezet valójában mivel foglalkozik. A korábbi munkatapasztalatoknak köszönhetően Bernadett lett a csapat „szócsöve”. Írásbeli és szóbeli kommunikációs kapacitása miatt az Alapítvány elnöke rábízta a sajtó- és médiafelelős szerepét.

 

Toskáni - Pál Tamás személyisége is egy újabb színt, irányvonalat vitt az értékmentők csoportjába. Tamás olasz gyökereiből kiindulva többször foglalkozott családfája felkutatásával, amelynek eredményeként több érdekes momentumra bukkant lakóhelyével kapcsolatban. Ennek következtében ma már követendő képviselője a Balatonalmádi és környékén fellelhető értékek, hagyományok védelmének. Tamás több helyi közösségi esemény résztvevője, így még külföldi felmenői ellenére is tanúbizonyságot mutat a ragaszkodása a magyar honhoz. A környezet mérnöki diploma megszerzése csak megerősítette abban, hogy helye van a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány értékőrző tevékenységében. Tamás képviseletében statisztikai felmérések készülnek Veszprém megyéről az értékfeltárások vetületében. Valamint, kreativitásával hozzájárul a munkaadó civil szervezet webes arculatának kialakításához.

 

                 Kropf Milán az értékőrzés iránti elhivatottsága, már több éves múltra tekint vissza.  Hiszen mesterségével, a fafaragással is olyan sajátosságot, egyediséget örökít meg, amely hazánk egy kis szegletére évszázadokon keresztül jellemző volt. Igazi bakonybéli lakosként Milánba születése óta beivódott a Bakony adta káprázatos természeti környezet iránti szeretet. Talán ennek is betudható, hogy majd 10 évnyi budapesti tapasztalatszerzést követően újra visszavágyódott a páratlan természeti értékekkel bíró dunántúli falucskába. Mindig is érdeklődött az ősi, népi mesterségek iránt, így kezdett el tanulni fafaragást a térség talán egyik legelismertebb mesterétől. Ezért, amikor bekerült az Alapítvány négy főből álló csapatába, akkor nem volt kérdés Milán feladata. Részletes kutatómunkával, és minden tudásával feldolgozza mind azt, amit a Bakonyi míves és pásztor faragásról tudni kell. El kell még mondani Milánról, hogy a korábbi informatikai tanulmányainak köszönhetően, sok esetben technikai tudásával is kisegíti az Alapítvány és kollegái munkásságát.

 

 

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi